dilluns, 30 d’abril de 2012

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL 03/05/2012


1.       Aprovació d’actes de les sessions anteriors de data 01.03.2012, 09.03.2012 i 29.03.2012.

2.       Aprovació pleg condicions per a la venta d’inmoble propietat municipal.

3.       Expedient nº6 de Modificació de Crèdits

4.       Expedient nº3 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits

5.       Pressupost de 2.012. Estudi d’al·legacions i aprovació definitiva.

6.       Moció del Grup Socialista Municipal sobre millora de la commemoració Dia de la Dona Treballadora.

7.       Despatx extraordinari

8.       Dació compte d’Acords J.G.L de dates 01.03.2012, 29.03.2012, 12.04.2012 i Resolucions d’Alcaldia.

9.       Precs i preguntesEstimats/des companys/es com podeu vore l’ordre del dia del Ple Ordinari del proper dijous 03/05/2012 es prou dens i amb punts ben interessants. La Comissió Informativa prèvia està convocada per a les 13.30h i el propi Ple per a les 14.00h.
Preguntes:
1.       Com pensen despatxar 9 punts tant importants en mig hora de Comissió Informativa?
2.       Començarà el Ple a l’hora fixada, o com quasi sempre, amb molt de retard?
3.       Quin respecte l’inspiren al PP de Tavernes Blanques els ciutadans/nes que volen assistir al Ple i assabentar-se del  que passa al poble?
4.       És està la millor hora per a facilitar la transparència i la participació de la ciutadania?