divendres, 6 de desembre de 2013

Discurs del dia de la Consittució, 6 desembre de 2013

Aquest és el discurs íntegre pronunciat en el ple institucional del dia de la Constitució. Un bon moment per a dir el que pensem i denunciar allò que no són més que actuacions arbitràries pròpies d'un govern de dretes."No puc començar la meua intervenció sense lamentar la mort de Nelson Mandela el gran pare de la pàtria sudafricana, que , després d'estar 23 anys a la presó per imposició del règim de l'apartheid, sabé unir el seu país en un projecte de progrés, llibertat i solidaritat. (….)

Des de fa temps venim denunciant l'incompliment de la Constitució en punts bàsics com el dret al treball, a un habitatge digne, a la salut, a l'educació, etc. Aixímateix, hem proclamat la necessitat de reformar esta Llei de lleis per causa del seu envelliment, perquè després de 35 anys de la seua aprovació, no s'ajusta a les necessitats que plantegen els canvis socials que han tingut lloc a l'Estat espanyol. Sorprenentment, quasi l'única reforma de calat es realitzà fa tres anys i tenia com a objectiu limitar el deute públic i garantir el seu pagament abans que atendre a les necessitats de la població. Aquesta modificació fou possible per l'acord del PSOE, en aquell moment en el govern d'Espanya, amb el PP i no fou sotmesa a referendum per por a un resultat negatiu.

Hui, 6 de desembre de 2013, dia en que hauríem de cel·lebrar l'ampliació i consolidació dels drets i llibertats de tots els ciutadans i les ciutadanes i de tots els pobles d'Espanya, hem de lamentar al nostre municipi pràctiques que van en la direcció contrària. L'equip de govern del PP, denegà a l'Associació Cívic i Cultural Àgora els espais municipals per a cel·lebrar actes d'homenatge a Vicent Andrés Estellés, de denúncia de la violència de gènere, d'informació sobre les energies alternatives i sostenibles o, simplement, per a que puga assajar el Cor Lleonard Giner.

El mateix procedir incomprensible i arbitrari aplicà als partits de l'oposició A.C.E.R.T. i P.S.O.E., amb l'indefensable argument de que “ningún espacio municipal es de uso político”. Per a la dreta que governa a Tavernes Blanques, la política es una cosa negativa que cal anul·lar o reduir a la mínima expressió. Creuen vostés que una xarrada sobre la sanitat pública, com va demanar l'A.C.E.R.T. pot perjudicar a la població o a les institucions?

Hem de significar que este comportament contrari a l'esperit constitucional només és possible perquè, ni abans les majories d'esquerra ni en els últims deu anys el PP no consideraren ni han considerat necessari dotar al nostre ajuntament d'una ordenança que regule estos aspectes tan bàsics per a fomentar la participació ciutadana i enriquir la vida democràtica al nostre poble.

I què direm en l'àmbit del govern autonòmic del Sr Fabra. Fa vuit dies, el 29 del passat mes de novembre, assistírem al lamentable i tràgicòmic tancament de RTVV. La mala gestió, la degradació de la qualitat i de la pluralitat, i la constant pèrdua d'audiència desembocaren en l'anulació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació pels tribunals. En lloc d'assumir les conseqüències dels propis errors i negociar possibles eixides, el Consell del Sr. Fabra decidí tancar precipitadament les úniques emisores que parlaven en valencià. És així com es defensa el dret al treball i es protegeix la llengua pròpia de la nostra comunitat segons el que demana la Constitució?

Finalment hem de denunciar l'intent de restringir els drets de reunió i manifestació mitjançant fortes multes administratives que seran aplicades per les autoritats governatives sense participació dels jutges. El govern del Sr Rajoy, creu en l'efectiva separació de poders i en la tutela de les llibertats cíviques que marca la Constitució? Si la gent protesta i es manifesta és perquè hi ha qüestions de fons que s'han de resoldre, però una vegada més els governants pretenen curar les pulmonies socials amb aspirines d'ordre públic. Oblideu que el diàleg, la negociació i el concens sempre que siga possible són molt més efectius que qualsevol mesura represora, que, a la fi no seria altra cosa que l'expressió del fracàs de qui té la responsabilitat de governar per al bé de tots i totes."
 
(text elaborat per Robert Sánchez i Neus Sánchez)