divendres, 12 de desembre de 2014

PARLAMENT DEL DIA DE LA CONSTITUCIÓ 2014 DE NEUS SÀNCHEZ (REGIDORA DE L'A.C.E.R.T.)


              La Carta Magna que regula els nostres drets i deures com a ciutadans i ciutadanes ha estat fortament colpejada per les polítiques econòmiques i socials neoliberals portades a terme els darrers anys. Si fa un temps centràvem el nostre discurs en la necessitat d’actualitzar la Constitució Espanyola, evitant la possibilitat d’interpretacions tant restrictives com la negativa a la consulta sobre el dret a decidir a Catalunya, avui en dia trobem necessari, a més, denunciar l’incompliment constant d’alguns dels seus articles, per part de les diferents administracions públiques.

                Enguany s’ha produït un canvi en la figura del Cap d’Estat. La decisió de l’abdicació del Rei com a intent de recuperar el prestigi de la monarquia, afectada pel cas NOÓS-Urdangarin i qüestions com el viatge a Botswana de l’anterior rei sense notificar-ho al Govern de l’Estat han estat fets decisius per a aquest canvi. Encara que l’article 57 de la Constitució estableix el caràcter hereditari de la corona, no diu res en relació a la possibilitat d’abdicació en favor d’aquesta o una altra persona ni quant a la possibilitat de transmissió prèvia a la defunció i consagra l’herència com l’únic mecanisme, el qual sols pot donar-se per mortis causa. Així doncs, allò que haguera estat democràtic i constitucional haguera sigut, a falta de regulació, oferir a la ciutadania la possibilitat de manifestar-se mitjançant referèndum sobre la possibilitat que tots els càrrecs públics i representatius de l’Estat espanyol, inclòs el Cap d’Estat, siguen designats mitjançant l’elecció ciutadana, tal com estableix l’article 23 de la CE i prenent en consideració l’article1.2. que afirma que “La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat”.

                Amb 1.900 polítics imputats en 130 causes obertes, de les que sols 170 persones han sigut condemnades per aquest tipus de delicte, una de les qüestions més greus en aquests moments són els casos de corrupció política. I això que l’art. 103.1. de la CE diu que “L’adminsitració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, (…)[entre d’altres]”.

                Però què dir del conjunt de retallades en educació i sanitat? L’art. 43.2. diu que “Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris”. En canvi, ens hem trobat amb l’incompliment de la llei de dependència i amb la baixada dels graus de dependència en “centenars de casos de curacions miraculoses”. És més, el senyor Rodríguez Zapatero fa quatre anys amb la col·laboració del Partit Popular, ens va obsequiar amb una reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola, no sotmesa a referèndum, que va permetre tota una cadena de retallades en els serveis públics, com l’educació, la sanitat, l’assistència social i l’atenció a la dependència. Aquella reforma no va servir per a controlar el dèficit però sí va estimular la privatització dels esmentats serveis públics.

                En relació al rescat a la banca hem de dir que xoca amb l’article 128.1. “Tota la riquesa del país en les seues diverses formes, i siga quina siga la seua titularitat, resta subordinada a l’interès general.” I no sols no ha estat així, sinó que trobem continues desqualificacions a la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Renda Bàsica, considerant-lo quelcom utòpic. Ara bé, cal recordar que el nostre fonament democràtic és la Constitució Espanyola i aquesta ho diu clarament a l’article 41. “Els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans, que garantisca l’assistència i les prestacions socials suficients en les situacions de necessitat, especialment en cas de falta de feina.”

                I seguim sumant, l’art. 35.1. diu “Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció  a través del treball i a una remuneració suficient per tal de satisfer les seues necessitats i les de la seua família sense que en cap cas es puga fer discriminació per raó de sexe.” I no sols ens trobem que a l’Estat espanyol la xifra de persones desempleades el passat mes d’octubre és de 4.526.804´, sinó que a Tavernes Blanques tenim 1.119 persones inscrites com a aturades, la majoria amb més d’1 any en aquesta situació. Per a fer front es destinen 50.000€, sense desenvolupar un Pla d’Ocupació. Hem de recordar que al 2013 aquest pla consistia amb una única mesura que sols va beneficiar a una persona del poble.

                Segons l’art.47 de la CE “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret.” En canvi, ens trobem amb 184 desnonaments diaris i un conveni entre la FEMP i algunes entitats bancàries, signat també per aquest ajuntament, conegut com el “Fons social d’habitatge per a famílies en dificultats” que sols ha enregistrat 750 sol·licituds en tot l’Estat per la seua deficient aplicació. Quan des de l’ACERT demanem instar a que es millore la seua aplicació, ens quedem sols.

                L’article 39.2 estableix que els poders públics asseguren la protecció integral dels fills i al 39.4. es diu que “Els infants gaudiran de la protecció prevista en els acords internacionals que vetlen pels seus drets.” i a l’Estat Espanyol tenim al voltant de 700.000 famílies sense cap ingrés mensual i el 29.9% dels espanyols menors de 18 anys viuen en risc d’exclusió social. I per això, per a fer front a aquesta situació, l’ACERT proposarem obrir els menjadors escolars durant les vacances de nadal, oposant-se frontalment el PP i abstenint-se el PSOE.

                També s’afirma en la CE, en l’art. 3.3. “La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.” La realitat també dista molt del mandat constitucional, perquè quan en aquest ajuntament hem plantejat un reglament de normalització del valencià, va i després de manifestar una voluntat a la negociació pel PP local, ens vàrem trobar amb el seu definitiu vot en contra.

                No podem deixar de mencionar, en aquest discurs que a l’Ajuntament de Tavernes Blanques se l’ha condemnat en la sentència nº000287/2014 del Jutjat contenciós-administratiu nº5 de València, per apreciar la vulneració de l’article 14 de la Constitució Espanyola que afirma que tots els espanyols són iguals davant la llei sense que puga existir discriminació, donant la raó a l’ACERT en relació a la negativa de l’ús dels espais municipals per a realitzar actes públics.

                Amb aquest llarg etcétera, resulta anecdòtic fer actes commemoratius del Dia de la Constitució Espanyola. Cal ser coherents i conseqüents i acompanyar els nostres discursos amb accions efectives que garantisquen el seu compliment.

 

                                                             Neus Sánchez i Expósito
                                                               Regidora A.C.E.R.T.