Qui som?

El passat dia 09/02/2011 vam presentar el nostre partit al saló d'actes de l'ajuntament. Per a un poble d'uns 9.300 habitants, on la participació i la informació als veïns està sota mínims, pensem que l'assistència de més de quaranta persones cal considerar-la com estimable. Els amics dels grups Carraixet i Pabordets ens cantaren dos cançons, una d'elles IMAGINE de John Lennon en versió valenciana. Els promotors i promotores Neus Sánchez Expósito, Manel Luz Domingo, Llorenç Soriano i Peñas, Marina Martínez Sánchez, Robert Sánchez Miralles, Ximo Rodríguez i Crespo, Francisca Expósito Santa Catalina, Mila Escuder Gascón, Victor Martínez Sánchez i Mª Carme Giner Roig vam insistir en les nostres finalitats estatutàries que són:
  • Promoure la participació de la ciutadania.
  • Fomentar el major grau de transparència.
  • Avançar cap a una societat justa, lliure i solidària.
  • Fomentar el reconeixement de la personalitat pròpia dels diferents pobles de l'estat espanyol, en particular en valencià.
      També vam denunciar les nostres dificultats que actualment té el veïnat per assistir als plens de l'ajuntament i el poc interés de l'equip de govern del PP per a corregir esta situació. Hi hagué intervencions sobre els pressupostos i sobre el treball, tan difícil i probablement poc conegut, de la regidora Neus Sánchez Expósito al sé de la corporació municipal.
       En acabar l'acte férem una picadeta de germanor i parlàrem informalment del que a tots ens interesa, que és l'empantanamet actual i la necessitat d'un canvi d'esquerres i progressista.