dilluns, 10 de desembre de 2012

Discurs del Dia de la Constitució

En commemorar la Constitució de 1978, creiem que, des de fa anys, s’ha iniciat un procés de sacralitzacio d’esta carta magna per part dels qui no estan interessats en actualitzar-la per adequar-la a les exigències dels nostres temps. La dinàmica bipartidista i les pressions dels grans poders econòmics i religiosos bloquegen tot intent de procedir a aquesta urgent actualització.
Fa exactament dos anys, l’ACERT va publicar al Carraixet, un article titulat “¡Viva la Pepa!”, rememorant l’aprovació el març de 1812 de la Constitució de Cadis. En aquella ocasió ja remarcàvem l’incompliment d’alguns articles significatius de la present Constitució Espanyola.
Enunciàvem, per exemple, que no es protegien les diferents modalitats lingüístiques al nostre estat. Res no ha millorat. A l’ajuntament, quasi res es fa en valencià i ni tan sols s’ha aprovat un  reglament de normalització del valencià, inspirat en el que hi ha a València capital des de fa molts anys i presentat en forma de moció per l’ACERT.
Igual passa amb la confesionalitat de l’estat, segons el que diu l’article 16.3. En realitat el confesionalisme catòlic ho invadeix tot. I què direm sobre el dret a una informació veràç que reclama l’article 20?. Els mitjans de comunicació públics estan sotmesos als que governen i els privats a les seues empreses i a la publicitat que els sustenta.
A l’article 21 es reconeix el dret de reunió pacífica sense demanar autorització. Sí, però com? Als edificis públics, està molt restringit (a Tavernes Blanques ens deneguen els locals als partits de l’oposició per a fer reunions informatives) i als llocs de trànsit (al carrer) s’ha de comunicar i t’ho poden denegar. Per tant, als manifestants i als periodistes la policia antidisturbis els “explica” amb freqüència el contingut d’este article.
Ara el ministre Ruiz Gallardon, vol aplicar l’article 24, que parla del dret a obtenir tutela efectiva dels jutges i tribunals, incrementant sensiblement les taxes judicials, el que ha provocat una convocatòria de vaga per part de jutges i fiscals. Cosas veredes!
Si tots tenim dret a l’educació que, al nivell bàsic ha de ser obligatòria i gratuïta, segons el que diu l’article 27, com s’expliquen les retallades en professorat, ajudes per a llibres de text, beques de menjadors i construccions escolars?
L’article 31.1 de la Constitució demana la contribució de la ciutadania a la hisenda pública segons les seues possibilitats. Si? Doncs han tornat a pujar l’IVA (a las chuches que deia Rajoi, i a tot) i el govern ha declarat una amnistia fiscal per als evasors de capitals.

Tots tenim el deure de treballar i el dret al treball, proclama l’article 35.1. Fa dos anys denunciàvem que quatre milions i mig de persones no gaudien d’eixe dret. Ara ja són més de sis milions i cada dia van més i més treballadors al carrer gràcies a la reforma laboral i a les retallades de Don Mariano. Així és com els poders públics fan una política orientada a la plena ocupació que proclama l’article 40.1.
S’incompleix l’article 41 que exigeix la garantia a l’assistència i a unes prestacions socials suficients en cas de falta de treball. Més i més persones aturades es queden cada dia sense cobrar un mínim indispensable de subsistència.
L’article 43 reconeix el dret a la salut. En lloc d’açò, es fa pagar als jubilats per les medecines, es retalla la relació de productes farmacèutics i s’avança cap a la privatització dels hospitals públics.
Fins ara cada dia més de 500 famílies s’han quedat sense casa per no poder pagar la hipoteca i els bancs s’han convertit en la gran empresa immobiliària d’Espanya, en flagrant incompliment de l’article 47 que proclama el dret a un habitatge digne.
Estos dies hem assistit a multitudinàries manifestaciones de persones amb discapacitacions físiques, sensorials i psíquiques que veuen com  s’ignora el que diu l’article 49.
I pararem ací, però suma i segueix. Hui ens agradaria celebrar l’aniversari d’una Constitució ben viva que protegira efectivament tota la ciutadania. Lamentablement hem d’assistir a una efemèride en que la gran majoria té poc a cel·lebrar perquè el document constitucional està cada dia més allunyat de la realitat social i sembla que només li falta la data de caducitat.

dissabte, 8 de desembre de 2012Aci teniu el resum del Ple del día 6 de desembre...crec que ha quedat prou bé, el discurs de Neus está íntegre i el millor es el final.
Hem de felicitar-nos perquè el nostre contra acte va ser un èxit, no vos pareix??    Gràcies i endavant!!!
Antonia.

dilluns, 24 de setembre de 2012

CRÒNICA D’UN PLE ORDINARI NO ANUNCIAT (quasi una tradició a Tavernes Blanques)... el del 20/09/2012Com era d’esperar en aquest context de crisi econòmica (cada vegada més difícil), a data 20 de setembre de 2012, encetarem el curs polític, amb un ple ordinari, parlant de diners. Així com a nivell autonòmic o estatal destaca la política de retallades en els serveis socials i públics, a nivell local allò més significatiu són les pujades de preus. Alguns exemples:
-          Per primera vegada, les calderes del Dia de la Constitució tindran un preu: 1 euro, la ració. Ara bé, l’adquisició de les racions serà d’un mínim de dos. Què hi pensem? Doncs que senzillament el PP no ha pensat que avui en dia hi ha molta gent que viu sola i no té ni per a menjar. Aquesta gent haurà d’adquirir tiquets de dos racions sense tenir diners?? I així que?? Els recordem que estan sols i són pobres! Açò és el reflex de la política de caritat i antisocial que practica la dreta.
-          El preu de la gimnàstica per a la tercera edat també pateix un increment: uns 50 euros anyals, amb dos pagaments de 25 euros.
-          Els preus públics dels cursos de natació de l’estiu 2013 també han pujat: curs de natació xiquets/etes serà 20 euros la quinzena; curs de natació adults 25 €/quinzena i el curs d’aquagym 28€/quinzena.
-          A més, les tarifes de l’ordenança reguladora de la taxa de la piscina municipal també pateix un increment d’un euro el bany d’adult, de 0.20 € el bany dels jubilats i  de 0.50€ el bany de xiquets/es.
Ara bé, no entenem la urgència d’aprovar unes pujades sobre uns serveis que sols s’ofereixen a l’estiu i que, per tant, ni tenen una aplicació immediata ni es produeixen d’acord a la realitat econòmica de quant s¡ofereix el servei (què ja saben com anem a estar econòmicament l’estiu del 2013??).

Tanmateix, aquest moment històric està marcat per la crisi econòmica i per la corrupció, el despotisme dels governants i la mala gestió.
Doncs bé, encara que ACERT aconseguirem l’acompliment de la llei i, per tant, la separació de les comissions informatives i els plens, el PP de Tavernes Blanques ho aplica “a la seua manera”. És a dir, si el sentit d’aquesta separació és una millor preparació per part dels representants (també els de l’oposició) i potenciar la participació, el PP ho aplica convocant les comissions informatives a les 8h dels dilluns (tenint un cap de setmana pel mig que no permet anar a l’ajuntament a vore la documentació) i els plens a les 16.30h (una hora poc adequada per a potenciar l’assistència del veïnat de Tavernes Blanques). Però si açò no manifesta una manca de voluntat prou evident, cal recordar que aquest ple ordinari tampoc s’ha fet el primer dijous de cada dos mesos i, per a acabar-ho de rematar, no s’ha publicitat la convocatòria ni a la web ni al tauló de l’Ajuntament.
Altres qüestions destacables són:
-          La proposta d’alcaldia relativa al recurs de reposició interposat per la mercantil Fomento Construcciones y Contratas, S.A. on desestimen el recurs de reposició de FCC i exigeixen l’abonament de 64.839,60€. Tot açò basat en una cosa tant objectiva com la paraula d’uns contra la dels altres!
-          Com l’alcalde nega les retallades en l’educació (a partir duna moció genèrica del PSOE per a sol·licitar la derogació del Reial decret llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu).
-          Com l’alcalde és incapaç d’informar del contingut dels punts de l’ordre del dia del ple i dir el resultat de la votació “según comisión”. Ara bé, informa clarament de com ell es solidaritza amb els funcionaris i també es lleva la paga extra de nadal. Tot un detall, no?? Açò recorda a...”¡Qué buenos son los hermanos escolapios, qué buenos son, que nos llevan de excursión!”.
I per tot això, en la majoria de les ocasions ACERT s’abstingué. Més clarament: perquè mentre a l’oposició se’ns ignore no acceptarem ser co-responsables de les pujades o decisions diverses, però tampoc farem un vot en contra a mode de pataleta (perquè aniria en contra del nostre discurs de coherència i conseqüència i, en algunes ocasions, perjudicaria a tercers).
Abans de finalitzar, hem de felicitar a part de la població de Tavernes Blanques que assistí al ple i exercí el seu dret (i deure) de ciutadà, informant-se i preguntant al final d’aquest. Gràcies per assistir i així poder jutjar amb els vostres ulls!
Neus Sánchez Expósito
regidora ACERT

dijous, 9 d’agost de 2012

PParticipació ciutadana?


El dijous, 12/07/2012, se celebrà Ple Ordinari de l’ajuntament de Tavernes Blanques amb un ordre del dia de 16 punts dels quals volem destacar el que fa 6 sobre modificació de l’hora de  convocatòries de sessions ordinàries de l’Ajuntament Ple.

Hem de recordar  que estes convocatòries s’han fet sempre, sinó ens falla la memòria o estem mal informats, a les 20.00 hores. El que passava es que el mateix dia, i mig hora abans, es reunien les Comissions Informatives per a dictaminar els punts que integraven l’ordre del dia dels subseqüent Ple. Amb les conseqüències de que:

1.       Al Ple no arribaven els dictàmens per escrit, cosa il·legal.

2.       Si les reunions de les Comissions Informatives s’allargaven, com passava quasi sempre, el públic que volia assistir a la reunió del Ple havia d’esperar al carrer, de vegades més d’un hora, tant si feia fred o calor com si plovia. Cosa intolerable.

Davant de tot açò la regidora de l’ACERT, Neus Sánchez (que en aquesta última sessió no pogué assistir per motius laborals) amb l’assessorament legal oportú, presentà una impugnació a la celebració del Ple Ordinari anterior, el 03/05/2012. Dos dies després, va ser rebuda pel senyor alcalde, que es va comprometre a subsanar en el futur la il·legalitat denunciada al punt 1.

Però complida la llei, feta la trampa. Sembla que al PP això de la participació ciutadana li sona a música infernal. Que s’han de separar les convocatòries de Comissions Informatives  i Plens per respectar la llei i, de pas, facilitar l’assistència del públic? Molt bé. Endavant les Comissions Informatives es faran els dilluns a les 8 del matí i els Plens els dijous a les 16.30 de la vesprada. I els regidors que no puguen acudir, que es foten (si són de l’oposició). I el públic interessat, que es refota (o sea, que se jodan). Hem d’afegir que els integrants de l’equip de govern del PP tampoc presten massa atenció a que el públic s’assabente del que s’està parlant al Ple. Apenes es connecten els micròfons, n’hi ha pocs, i parlen en un to de veu quasi inaudible. Alguna persona no pogué aguantar més i exclamà: “No sentim res!!”, però ni cas.

En acabar algunes persones del públic formularen preguntes sobre el fet que en alguna zona del poble les faroles estan enceses fins a mig dia, i sobre la substitució del sostre de fibrociment  (uralita) en el pati del Col·legi Públic Rei En Jaume. Per part del regidors d’educació s’informà que es procediria a la seua retirada este mateix estiu. També hi hagué una pregunta sobre l’ús i normalització del valencià a l’ajuntament.

dijous, 21 de juny de 2012

Xarrada informativa: REPAGAMENT DELS MEDICAMENTS


Dijous, 21 de juny a les 20:00h a l’Institut de Tavernes Blanques. Ponent convidat de la plataforma i millora de la sanitat pública, Rafael Muñoz. Intervindrà també Carlota Zaragoza, farmacèutica.

Organitzen: AGORA (Associació Cívica i Cultural de Tavernes  Blanques) i  15M Tavernes Blanques.

dimecres, 20 de juny de 2012

Mobilització a la farmàcia de Tavernes Blanques pels impagaments

 foto presa el 14/06/2012

Fins a les farmàcies fan vaga perquè no els paguen. A Tavernes Blanques han exposat en una d'elles, en la de l’Avinguda Ausiàs March, el munt de factures pendents de pagament per la Conselleria de Sanitat. Si aquesta quantitat és sols en aquesta farmàcia, quantes en seran en total?? Aquesta és una mostra ben clara de la mala gestió!dimarts, 19 de juny de 2012

Els diners tenen dues cares


Per a rescatar Bankia, més de 23.000.000.000€. Per a salvar NovaCAixa Galicia, Catalunya Caixa, Banco de Valencia, etc., 20.000.0000.0000€. Ara l’Europa del euro, vol rescatar el sistema financer espanyol amb 100.000.000.000€.
Però, per a Sanitat i Educació es retallen, 10.000.000.000€.
En la imatge, algunes persones de Tavernes Blanques, en una perolada de protesta el dijous 07/06/2012, davant de la seu central de Bancaixa a Valencia.

dijous, 31 de maig de 2012

UN MONSTRE RECORRE EUROPA


És el monstre de la tisora. En nom de l’austeritat i de la consolidació fiscal es retallen primer els drets socials i tot seguit els ciutadans. A Espanya el bipartidisme dominant imposà la inclusió del dèficit zero a la nostra Constitució sense consulta popular. Així la dreta neoliberal té les mans lliures per a “ajustar” tot el que calga, començant pels drets laborals per mitjà d’una reforma que fomenta l’increment de l’atur i precaritza encara més les condicions de treball a les empreses.

A l’ensenyament públic es redueixen les beques de menjador, se suprimeix el bono-llibre de text, es massifiquen les aules, no es cobreixen les substitucions llevat de casos extrems, no es contracta cap interí, es minimitza l’atenció a la diversitat i els diners per a funcionament dels centres arriben tard i amb compta-gotes. A la universitat s’incrementen les tasses i els requisits per a demanar beques, la investigació quasi s’anul·la i també es redueix el professorat amb la consegüent pèrdua de qualitat i deriva cap a les universitats privades.

A la sanitat s’imposa el repagament de les medicines, s’agreuja també el binomi condicions laborals-qualitat de l’atenció, s’anuncia la privatització de tots els hospitals públics i es retalla en coses bàsiques com ambulàncies i pròtesis.

Mentre, mitjançant el FROB, a la banca se li “presten” milers de milions d’euros, s’estimula la concentració d’entitats en poques mans, el que redunda en l’empitjorament de la qualitat del servei i en una inevitable minva de la competència i de llocs de treball, les ajudes del Banc Central Europeu es destinen a intentar tapar el forat negre de la ruïna immobiliària i el crèdit a les famílies i a l’economia productiva està sota mínims. El País Valencià es queda sense entitats financeres pròpies, la CAM s’entrega al Banc Sabadell i Bancaixa a Cajamadrid per a crear una pirula anomenada Bankia que als dos anys sembla inviable i fa que el seu president, Rodrigo Rato, renuncie al càrrec. Tot un ex-ministre d’Economia i exdirector- gerent del FMI demostra ser incapaç de posar ordre en un projecte que nasqué viciat per la megalomania i el dogma neoliberal.

N’hi ha més i no acabaríem. Però sembla que a Europa la gent comença a traure’s la son de les orelles per a que les coses canvien. A Espanya la vaga general del 29 de Març i els resultats electorals a Andalusia i Astúries han estat uns avisos significatius de que no podem seguir per el camí que marca el Consell de Ministres cada divendres. Les diferents consultes electorals a Europa, sobre tot a França, abunden en la convicció de que una eixida progressista i d’esquerres a la crisi és possible i, potser, inevitable.Robert Sànchez i Miralles

Coordinador d’Acert

Tavernes Blanques

dilluns, 30 d’abril de 2012

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL 03/05/2012


1.       Aprovació d’actes de les sessions anteriors de data 01.03.2012, 09.03.2012 i 29.03.2012.

2.       Aprovació pleg condicions per a la venta d’inmoble propietat municipal.

3.       Expedient nº6 de Modificació de Crèdits

4.       Expedient nº3 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits

5.       Pressupost de 2.012. Estudi d’al·legacions i aprovació definitiva.

6.       Moció del Grup Socialista Municipal sobre millora de la commemoració Dia de la Dona Treballadora.

7.       Despatx extraordinari

8.       Dació compte d’Acords J.G.L de dates 01.03.2012, 29.03.2012, 12.04.2012 i Resolucions d’Alcaldia.

9.       Precs i preguntesEstimats/des companys/es com podeu vore l’ordre del dia del Ple Ordinari del proper dijous 03/05/2012 es prou dens i amb punts ben interessants. La Comissió Informativa prèvia està convocada per a les 13.30h i el propi Ple per a les 14.00h.
Preguntes:
1.       Com pensen despatxar 9 punts tant importants en mig hora de Comissió Informativa?
2.       Començarà el Ple a l’hora fixada, o com quasi sempre, amb molt de retard?
3.       Quin respecte l’inspiren al PP de Tavernes Blanques els ciutadans/nes que volen assistir al Ple i assabentar-se del  que passa al poble?
4.       És està la millor hora per a facilitar la transparència i la participació de la ciutadania?


dijous, 15 de març de 2012

LA TORTUGA I LA LLEBRE


Tranquils. No es tracta de repetir el conegut conte. Només volem significar com l'equip de govern del PP a Tavernes Blanques treballa a dos velocitats tan diferents segons li convinga.

Primer va tardar quasi tres mesos en presentar un projecte de pressupost al Ple Municipal. Com és habitual, en este tema només donà una setmana (de divendres a divendres) per al seu examen per part dels grups de l'oposició. El Ple es convocà per al 9/03/2012, a les 14:00h. Es a dir, en divendres, a l'hora de dinar, i en Falles. També, com és habitual, l'horari no es complí i al poc públic que tingué l'atreviment d'acudir, li tocà esperar més d'hora i mitja al carrer, com és habitual. El PP taverner tan considerat com sempre amb la ciutadania i tan interessat en fomentar la participació en la cosa pública.

Però, oh!! sorpresa!! la tardança en convocar un Ple tan important com el del pressupost es convertí de sobte en frenesí i, mentre el conserge avisava als quatre numantins que esperaven fora que ja podrien entrar, l'alcalde posava a votació, “según comisión” a la velocitat de la llum, els dos punts de l'ordre del dia. I va ocórrer açò: mentre l'escàs públic posava el cul en la cadira per assistir al Ple, l'alcalde alçava el ídem de la ídem i, au!! a dinar i a vore Falles. Vora sis milions i mig d'euros despatxats en cosa de segons.

Un Ple municipal d'un minut. Tot un Record Guiness.ACERT

PRESSUPOST MUNICIPAL 2012 – TAVERNES BLANQUES

·         A l’estat d’ingressos (Capítol I, Impostos Directes), hi  ha un increment de 205.258,17€. L’IBI augmenta en un 6,76%. No obstant, a la Memòria d’Alcaldia es parla de congelació de la pràctica totalitat dels impostos.

·         A la mateixa memòria es diu que “ se mantiene la rebaja de los sueldos de todo el personal del ayuntamiento por aplicación del RDL 8/2010, de 20 de mayo (5%). El pressupost de GASTOS, Capítol 1, Despesa de Personal 2011, fou de 3.143.590,55€. La previsió per a 2012 és de 3.148.062,60€. La qual cosa suposa un increment de 4.472€. On està la rebaixa? De fet, es rebaixen les retribucions bàsiques però s’incrementen les complementàries, amb la conseqüència de que, si estes es consoliden, com és previsible, quan en el futur s’anul·le la rebaixa de les retribucions bàsiques,  que és temporal les retribucions de personal augmenten significativament.

·         En INGRESSOS, Capítol VI, alienació d’inversions reals, l’any passat no hi havia res. Ara, per al 2012, es preveu un ingrés de 399.450,57€, fruït, segons un informe de l’arquitecte municipal, de la venda d’un magatzem i un solar propietat de l’ajuntament en el C/Pintor Sorolla. Però, es podran vendre? A quin preu? Sembla un poc el conte de la lletera.

·         En el Capítol VI de DESPESSA (Gastos), Inversions Reals, es dóna una xifra de 676.132,50€. D’entrada sembla una quantitat significativa per a inversions, però.... es desglossa d’esta manera:

Es crea una partida per expropiació forçosa de                                                               545.057,50€

S’espera una subvenció per al Pla Provincial d’Obres i Serveis de 2012                105.175,00€

Es destinen a obres menors                                                                                                    25.900,00€

Es a dir, que per a inversions reals només es destina l’exigua partida de 25.900 € per a obres menors. La resta és una subvenció per al PPOS (l’ajuntament no pagaria quasi res), i el 80% d’este capítol VI de Despesa, es reserva per a fer front a part del deute generat per la sentència desfavorable del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el recurs contenciós administratiu interposat contra la decisió de la Junta Provincial d’Expropiacions.

·         Hem de significar que el terreny expropiat ha José Grau Real va ser valorat per l’arquitecte municipal en poc més de mig milió d’euros, mentre que la Junta Provincial d’Expropiacions el valorà en més d’un milió, que després de la sentència del PSJCV ja passa d’1.600.000€.

Com les propietats de l’ajuntament del Capítol Vi d’Ingressos, Alienació d’Inversions Reals, no van a ser expropiades, sino que es volen vendre, molt ens temem que en lloc d’incrementar el seu valor, el resultat final, si la venda té lloc, serà prou inferior a la quantitat de 399.450,57€ indicada en l’informe de l’arquitecte municipal.

·         MESURES D’AUSTERITAT. “Congelar la pràctica totalidad de los impuestos”. Ja hem vist que no (IBI, 6’76% d’increment). A més, està no és una mesura d’austeritat, perquè congelaria els ingressos, per tant, les polítiques d’inversió i socials.

·         El equipo de gobierno deja patente...su firme apuesta por las políticas sociales”. Vejam:

o   A Serveis Socials es dediquen                                                                                        70.000€

(l’any 2011, 94,000€, per tant 24.000€ menys,

que sembla que es van retallar el 2011)

o   S’incrementa un 50% el conveni PAS APAS de 11.000€ passà a                        16.500€

o   Manteniment de col·legis. S’incrementa en un 28,57%.

§  De 14.000€ es passa a                                                                           18.000€

o   Beques de menjador, en 2011, 32.000€. En 2012,                                                   39.000€

o   Beques de llibres, igual.                                                                                                  16.000€

Segons la memòria d’alcaldia a polítiques socials es destinen en total, 159.500€ d’un pressupost DE 6.495.509,42€, açò suposa el 2,45%. Vaja “apuesta por las políticas sociales”

·         Més austeritat:

o   No es parla de suprimir els regals/caixes de nadal.

o   Malgrat que es rebaixen les retribucions a càrrecs polítics un 10%, l’assistència a òrgans col·legiats passà de 55.000€ en 2011 a 60.000 € en 2012. Com cada regidor de l’oposició acabarà cobrant poc més de 1.000€ a l’any, i en són 5, feu el compte quan s’embutxacaran els altres 7 regidors del PP (els que no tenen dedicació “parcial”. L’alcalde cobrarà més de 35.000€ bruts anuals).ACERT
dijous, 26 de gener de 2012

XE, QUÈ PLE!!

El 19 de Gener de 2012 es celebrà Ple de l’Ajuntament de Tavernes Blanques. El seu inici estava fixat per a les 20:45 hores,  un hora tardana per al que és habitual, però en realitat començà amb més de mitja hora de retard, amb les conseqüents molèsties per al públic que esperava el seu inici.
STOP AL PAVELLÓ COBERT
            El punt més significatiu es referia a la suspensió dels tràmits per a l’execució de les obres pendents del pavelló cobert. Amb anterioritat, s’havia convocat una Mesa de Contractació de manera precipitada (tingué lloc a les nou del matí, un hora intempestiva per a qui no cobra de l’Ajuntament). Assistiren només l’alcalde, la secretaria i la regidora de l’ACERT,  Neus Sánchez. La resta d’integrants: interventora, portaveu del PSOE i regidor d’urbanisme, José Lluch ni assistiren ni es justificaren. En esta Mesa la secretaria es limità a informar del projecte de suspensió de tràmits i a contestar a les preguntes de Neus Sánchez. Fou, per tant una reunió informativa i no decisòria. 
DEUTE A LA VISTA DE MÉS DE 266 MILIONS DE PESSETES
            La frenada al projecte del pavelló cobert per part d’aquest ajuntament tan “obrer i faroler” (La Altruista, el  Mercat Municipal, reforma dels baixos de la casa consistorial, pavimentació de carrers, faroles “Mercedes  de la iluminación”, accessos per a discapacitats, ara reforma de la font de la plaça de les Germanies) ve determinada per la notificació d’una sentència judicial, que obliga a l’ajuntament a pagar al senyor José Grau Real la quantitat d’1.600.000 euros. Casualitat o suma d’errors, està persona és la mateixa que li tragué al govern municipal del PSOE, 400 milions de pessetes mitjançant sentència del Tribunal Suprem i que el senyor Ros Ribes presumia en l’editorial de l’últim Carraixet d’acabar-la de pagar a finals d’aquest any passat perquè “seguimos teniendo una situación economica razonablemente estable”. És increïble que un particular puga guanyar-los dues querelles tan grosses a dues administracions municipals de signe diferent amb tot l’assessorament legal de la Diputació Provincial, que sembla només ha servit per a guanyar les petites causes però no les més grans. Per això ara han decidit contractar un gabinet d’advocats privat.
Ara l’ajuntament ha recorregut en cassació l’ultima sentència però sembla més per impossibilitat de pagar de manera immediata la quantitat exigida que per l’esperança de tombar-la en el Tribunal Suprem. És a dir, que potser tinguem pa avui i fam demà.
FACTURES I CAIXES
            En el punt de reconeixement extrajudicial de crèdits s’informà que s’anava a imputar al pressupost de 2012 el pagament de factures presentades a finals del 2011 per valor de més de 333.000 euros. Entre estes factures està l’import de les caixes de Nadal que el senyor alcalde regala als regidors, treballadors i alguns jubilats, el total del qual puja a 13.728,31 euros. És més que qüestionable, com a mínim, l’oportunitat del regal. En una crisi com la present el senyor alcalde es deuria haver estalviat una despesa que paga tot el poble i que beneficia sobre tot a un grup molt reduït de persones que acapara quasi la meitat de l’import de la factura (l’equip de govern). La regidora de l’A.C.E.R.T. s’ha negat a arreplegar la seua caixa.
MOCIONS I PREGUNTES
            Per part del PSOE, es presentà una moció demanant la creació d’una Comissió de Queixes i Reclamacions dels ciutadans o bé el nomenament d’un Defensor dels Veïns entre persones de reconegut prestigi (???).
Així mateix Neus Sánchez preguntà sobre la proposta de Reglament de Normalització del Valencià (feta per A.C.E.R.T.) que també quedà pendent de negociació des de l’anterior Ple Ordinari de fa dos mesos. L’alcalde contestà que per causa de l’elaboració del pressupost no s’havia pogut atendre aquest tema, així que ara hi ha dues mocions pendents de negociació. Serà el pressupost l’excusa per a no negociar res?
Neus Sánchez preguntà sobre l’avaluació del conveni de col·laboració amb Meliana per a la cessió mútua de treballadors, equipament tècnic i materials. L’alcalde contestà que abans d’acabar el present mes de gener es faria un informe per part d’una Comissió Supervisora, la composició de la qual no és coneguda. Hem d’assenyalar que l’esmentat conveni ja està en vigor dos anys i no es coneix altra avaluació que la feta pel tinent alcalde de Meliana i funcionari de l’ajuntament de Tavernes Blanques, Pedro Cuesta, al diari “Las Provincias”. Neus Sánchez formulà una pregunta- petició sobre el lloc que tenia assignat per a atendre a la ciutadania, ja que havia intentat fer aquesta funció en la Sala de Juntes i en dues ocasions se li havia contestat que no es trobava la clau.
Finalment, cal destacar l’assistència al Ple d’un grup important de persones vinculades al 15M, que formularen preguntes i propostes, que no sempre van ser ateses amb la deguda objectivitat i serenitat que s’ha d’exigir a qui té la responsabilitat de governar.