dijous, 26 de gener de 2012

XE, QUÈ PLE!!

El 19 de Gener de 2012 es celebrà Ple de l’Ajuntament de Tavernes Blanques. El seu inici estava fixat per a les 20:45 hores,  un hora tardana per al que és habitual, però en realitat començà amb més de mitja hora de retard, amb les conseqüents molèsties per al públic que esperava el seu inici.
STOP AL PAVELLÓ COBERT
            El punt més significatiu es referia a la suspensió dels tràmits per a l’execució de les obres pendents del pavelló cobert. Amb anterioritat, s’havia convocat una Mesa de Contractació de manera precipitada (tingué lloc a les nou del matí, un hora intempestiva per a qui no cobra de l’Ajuntament). Assistiren només l’alcalde, la secretaria i la regidora de l’ACERT,  Neus Sánchez. La resta d’integrants: interventora, portaveu del PSOE i regidor d’urbanisme, José Lluch ni assistiren ni es justificaren. En esta Mesa la secretaria es limità a informar del projecte de suspensió de tràmits i a contestar a les preguntes de Neus Sánchez. Fou, per tant una reunió informativa i no decisòria. 
DEUTE A LA VISTA DE MÉS DE 266 MILIONS DE PESSETES
            La frenada al projecte del pavelló cobert per part d’aquest ajuntament tan “obrer i faroler” (La Altruista, el  Mercat Municipal, reforma dels baixos de la casa consistorial, pavimentació de carrers, faroles “Mercedes  de la iluminación”, accessos per a discapacitats, ara reforma de la font de la plaça de les Germanies) ve determinada per la notificació d’una sentència judicial, que obliga a l’ajuntament a pagar al senyor José Grau Real la quantitat d’1.600.000 euros. Casualitat o suma d’errors, està persona és la mateixa que li tragué al govern municipal del PSOE, 400 milions de pessetes mitjançant sentència del Tribunal Suprem i que el senyor Ros Ribes presumia en l’editorial de l’últim Carraixet d’acabar-la de pagar a finals d’aquest any passat perquè “seguimos teniendo una situación economica razonablemente estable”. És increïble que un particular puga guanyar-los dues querelles tan grosses a dues administracions municipals de signe diferent amb tot l’assessorament legal de la Diputació Provincial, que sembla només ha servit per a guanyar les petites causes però no les més grans. Per això ara han decidit contractar un gabinet d’advocats privat.
Ara l’ajuntament ha recorregut en cassació l’ultima sentència però sembla més per impossibilitat de pagar de manera immediata la quantitat exigida que per l’esperança de tombar-la en el Tribunal Suprem. És a dir, que potser tinguem pa avui i fam demà.
FACTURES I CAIXES
            En el punt de reconeixement extrajudicial de crèdits s’informà que s’anava a imputar al pressupost de 2012 el pagament de factures presentades a finals del 2011 per valor de més de 333.000 euros. Entre estes factures està l’import de les caixes de Nadal que el senyor alcalde regala als regidors, treballadors i alguns jubilats, el total del qual puja a 13.728,31 euros. És més que qüestionable, com a mínim, l’oportunitat del regal. En una crisi com la present el senyor alcalde es deuria haver estalviat una despesa que paga tot el poble i que beneficia sobre tot a un grup molt reduït de persones que acapara quasi la meitat de l’import de la factura (l’equip de govern). La regidora de l’A.C.E.R.T. s’ha negat a arreplegar la seua caixa.
MOCIONS I PREGUNTES
            Per part del PSOE, es presentà una moció demanant la creació d’una Comissió de Queixes i Reclamacions dels ciutadans o bé el nomenament d’un Defensor dels Veïns entre persones de reconegut prestigi (???).
Així mateix Neus Sánchez preguntà sobre la proposta de Reglament de Normalització del Valencià (feta per A.C.E.R.T.) que també quedà pendent de negociació des de l’anterior Ple Ordinari de fa dos mesos. L’alcalde contestà que per causa de l’elaboració del pressupost no s’havia pogut atendre aquest tema, així que ara hi ha dues mocions pendents de negociació. Serà el pressupost l’excusa per a no negociar res?
Neus Sánchez preguntà sobre l’avaluació del conveni de col·laboració amb Meliana per a la cessió mútua de treballadors, equipament tècnic i materials. L’alcalde contestà que abans d’acabar el present mes de gener es faria un informe per part d’una Comissió Supervisora, la composició de la qual no és coneguda. Hem d’assenyalar que l’esmentat conveni ja està en vigor dos anys i no es coneix altra avaluació que la feta pel tinent alcalde de Meliana i funcionari de l’ajuntament de Tavernes Blanques, Pedro Cuesta, al diari “Las Provincias”. Neus Sánchez formulà una pregunta- petició sobre el lloc que tenia assignat per a atendre a la ciutadania, ja que havia intentat fer aquesta funció en la Sala de Juntes i en dues ocasions se li havia contestat que no es trobava la clau.
Finalment, cal destacar l’assistència al Ple d’un grup important de persones vinculades al 15M, que formularen preguntes i propostes, que no sempre van ser ateses amb la deguda objectivitat i serenitat que s’ha d’exigir a qui té la responsabilitat de governar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada