dimarts, 1 de març de 2011

Moció al Ple de Desembre de 2009


L'HABITATGE
L’habitatge és una necessitat i un dret de tots els éssers humans i així s’entén a la constitució espanyola en el seu article 47. Factors com els que tot seguit enumerem intervenen en la difícil solució del problema de la vivenda:
1.       L’actual context de crisi econòmica que comporta el increment de l’atur i l’encariment dels preus.
2.       Un creixement poblacional, entre d’altres, per l’arribada de nouvinguts amb baix poder adquisitiu i situació personal difícil.
3.       La passada bombolla urbanística que produí, en el seu moment, l’encariment de l’habitatge, provocant hipoteques difícils de suportar avui en dia per la població.
4.       Al nostre poble, la mancança de sòl urbanitzable ens obliga a fer polítiques urbanístiques responsables, enfocades especialment a dotacions públiques i socials.
5.       Un alt nombre de vivendes buides, que no es troben ofertades per al lloguer ni tampoc en venda.
Així doncs, el dret a la vivenda està molt lluny de ser un dret fonamental real i considerem necessari que l’Administració Local desenvolupe mecanismes i serveis per a potenciar el lloguer de vivendes buides, aprofitant l’urbanisme existent i infrautilitzat.
Creiem que d’aquesta manera podem ajudar a solventar el problema d’accés a la vivenda, fomentant el lloguer social, adequat a la renda de cada persona.

Per tot açò exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
1.       Creació d’un Pla Municipal de Lloguer de Vivendes Buides per tal de garantir el dret constitucional a l’habitatge per a tota la ciutadania basat en:
(a)    Permetre un preu de lloguer ajustat a les característiques de la vivenda i adequat a la renda de cada persona.
(b)   Crear i actualitzar constantment un cens (borsa) d’oferta i demanda de vivendes de lloguer mitjançant el qual, la població, especialment la que es troba en risc d’exclusió puga dirigir-se a l’Ajuntament.
(c)    Incentivar als propietaris que opten incloures en aquest cens, evitant així l’ús antisocial de l’habitatge.   
(d)   Garantir als propietaris un segur multirisc, per a assegurar el pagament de rendes i totes les gestions de lloguer de la seua vivenda.
(e)   Garantir als inquilins un contracte supervisat per l’Ajuntament de Tavernes Blanques per a assegurar les millors condicions econòmiques, així com la tramitació d’ajudes i subvencions.


Neus Sànchez i Expósito

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada