dimarts, 1 de març de 2011

Moció al Ple de Març de 2008


MITJANS DE COMUNICACIÓ A TAVERNES

La manca d’assistència de la població als plens i la limitada difusió de la informació del funcionament de l’Administració Local són el reflex de la situació actual al nostre poble. És per açò que des de l’Acord d’esquerres i ecologista: EU-IR-Verds creiem imprescindible potenciar la participació ciutadana i millorar els mitjans de comunicació existents a Tavernes Blanques.
Reconeguem que el fet de no disposar d’una televisió local no ens permet arribar més fàcilment a la població, però això no ens ha d’impossibilitar donar una millor qualitat d’aquells mitjans de comunicació que sí disposem al poble, com és el Carraixet i la nostra pàgina web.
Així doncs, som conscients que la nostra pàgina web necessita un canvi que la modernitze i creiem adeqüat proposar:
1. D’acord amb l’article 20.1.a, 1.d, 2 i 3 del cap.II de la Constitució Espanyola (Es reconeixen i es protegeixen els drets: a. A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions per mitjà de la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció; d. A comunicar o a rebre informació veraç per qualsevol mitjà de comunicació. 2.L’exercici d’aquests drets no pot ser restringit per mitjà de qualsevol tipus de censura prèvia. 3.La llei regularà l’organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social que depenguen de l’Estat o de qualsevol entitat pública i garantirà l’accés als mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diferents llengües d’Espanya.) pensem que cal facilitar la participació de les associacions i de les diferents forces polítiques representades permetent publicar articles i així fer-les particeps d’aquest mitjà de comunicació.
2. D’acord a l’article esmentat de la Constitució Espanyola i a l’art.7 de l’Estatut d’Autonomia sobre l’ús de les llengües oficial i cooficial, demanem que urgentment la pàgina web es pose correctament en valencià tota la informació i les links, permetent que estiga en ambdues llengües.
3.Considerem positiu fer ús de tots els recursos que tenim a l’abast avui en dia per a arribar a la ciutadania i plantegem utilitzar youtube enllaçant-lo a la pàgina web de l’ajuntament per a penjar, almenys durant un periode, els plens que es vagen realitzant.  
4.El control dels mitjans de comunicació per part del govern local que es fa palès amb una excesiva representació del partit popular en bona part de les pàgines del Carraixet: editorials amb un caire partidista, excesiva representació del partit al govern a les pàgines de l’esmentat diari i la falta d’altres veus en la web tal com hem comentat anteriorment ens fa demanar l’elaboració urgent d’un reglament municipal consensuat per les diferents forces polítiques representades que regule els mitjans de comunicació municipals de la nostra localitat.
            5. I finalment volem instar al govern municipal per a que mentres es realitza no es publique cap número del Carraixet que no estiga consensuat pels grups polítics municipals.
 
Neus Sánchez Expósito

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada